bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.10.2020 11:17, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice z

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice z podziałem na zadania

Do pobrania:


2020-OJS198-480385-pl-ts.pdf
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_doc.doc
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_rtf.rtf
espd-request.zip
Formularz ofertowy - OFERTA PRZETARGOWA.doc
Formularz ofertowy - OFERTA PRZETARGOWA.pdf
Identyfikator postępowania.txt
Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_75ba8f1f-d78a-4c73-ad38-e5f80c766fcd.asc
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Oświadczenie dotyczące złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów.doc
Oświadczenie dotyczące złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów.pdf
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
SIWZ - Odpady 19 12 12 z podziałem na zadania.doc
SIWZ - Odpady 19 12 12 z podziałem na zadania.pdf
siwz.rar
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.doc
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.pdf
Wykaz zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.doc
Wykaz zamówień potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.pdf
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.doc
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.pdf

Opublikował: Marta Kondraczuk
Publikacja dnia: 12.10.2020 11:17
Publikacja ostatniej zmiany: 12.10.2020 11:17
Dokument oglądany razy: 2124
Podlega Ustawie