bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.06.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zapytania ofertowe

18.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - Zakup chemii gospodarczej .pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup chemii gospodarczej .docx

Aktualizacja z dnia 30.06.2021r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


07.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny przestrzegania wymagań zawartych
w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania:

Umowa powierzenia danych.docx
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenie audytu zgodnosci z KRI .docx
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenie audytu zgodności KRI.pdf

Aktualizacja z dnia 11.06.2021r.

Odpowiedzi na zapytania - przeprowadzenie audytu KRI (format PDF)

Aktualizacja z dnia 24.06.2021r.

Informacja o unieważnieniu (format PDF)

 


Zakończone zapytania


15.02.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000, 00 zł netto

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. Zm.) na realizację zadania pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.”

Do pobrania:

Treść zapytania (format PDF)
Treść zapytania (format DOC)

Aktualizacja z dnia 22.02.2021r.

Odpowiedzi na zapytania.pdf
Zaproszenie do składania ofert - usługi pocztowe - zmiana zaproszenia.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - usługi pocztowe - zmiana zaproszenia.docx

Aktualizacja z dnia 24.02.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)


Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zaproszenie do złożenia oferty: PDF

Odpowiedź na zapytanie: PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDF


Sukcesywny zakup wody pitnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC


Usługa sprzętowa - wynajem pojazdu ciężarowego (wywrotki) o pojemności min. 15m3 - min. 2 sztuk dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa mleka dla Pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zapytanie ofertowe - dostawa mleka: DOC PDF


Sukcesywny zakup wody pitnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wody pitnej: DOC PDF

Notatka: PDF

Informacja o wyborze oferty: PDF


Wynajem pomieszczeń biurowych, szatni, garaży, magazynu, wiat oraz miejsc parkingowych na terenie miasta Polkowice dla Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe - wynajem pomieszczeń: DOC PDF

Informacja o wyborze ofetry PDF


Dostawa i montaż opon do pojazdów samochodowych eksploatowanych przez Polkowicką Dolinę Recyklingu sp z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty w dordze zapytania ofertowego_dostawa i montaż opon.doc

Zaproszenie do złożenia oferty w dordze zapytania ofertowego_dostawa i montaż opon.pdf

Informacja o wyborze oferty: PDFOpublikował: Marta Kondraczuk
Publikacja dnia: 30.06.2021
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 13 017