bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.10.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zapytania ofertowe

22.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

„Usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków (nieczystości ciekłych) z Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice"

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków II .docx
Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków II .pdf

Aktualizacja z dnia 27.10.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


14.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10 z terenu CPSZOK ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10.pdf

Aktualizacja z dnia 25.10.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


05.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto.

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

„Usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków (nieczystości ciekłych) z Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.pdf

Aktualizacja z dnia 11.10.2021r.

Informacja o zmienia zaproszenia do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.pdf

Informacja o zmienia zaproszenia do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.docx

Aktualizacja z dnia 13.10.2021r.

Aktualizacja - Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.pdf

Odpowiedzi na zapytanie.pdf

Aktualizacja z dnia 21.10.2021r.

Informacja o unieważnieniu.pdf


30.07.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto.

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na realizację zadania pn.: „Naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych”

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych.docx

Aktualizacja z dnia 12.08.2021r.

informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


30.07.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto.

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

„Dostawa i montaż opon do pojazdów eksploatowanych przez PDR sp. z o.o.”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż opon do pojadów eksploatowanych przez PDR.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż opon do pojadów eksploatowanych przez PDR.pdf

Aktualizacja z dnia 13.08.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


18.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - Zakup chemii gospodarczej .pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup chemii gospodarczej .docx

Aktualizacja z dnia 30.06.2021r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


07.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny przestrzegania wymagań zawartych
w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania:

Umowa powierzenia danych.docx
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenie audytu zgodnosci z KRI .docx
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenie audytu zgodności KRI.pdf

Aktualizacja z dnia 11.06.2021r.

Odpowiedzi na zapytania - przeprowadzenie audytu KRI (format PDF)

Aktualizacja z dnia 24.06.2021r.

Informacja o unieważnieniu (format PDF)

 


Zakończone zapytania


15.02.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000, 00 zł netto

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. Zm.) na realizację zadania pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.”

Do pobrania:

Treść zapytania (format PDF)
Treść zapytania (format DOC)

Aktualizacja z dnia 22.02.2021r.

Odpowiedzi na zapytania.pdf
Zaproszenie do składania ofert - usługi pocztowe - zmiana zaproszenia.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - usługi pocztowe - zmiana zaproszenia.docx

Aktualizacja z dnia 24.02.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)


Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zaproszenie do złożenia oferty: PDF

Odpowiedź na zapytanie: PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDF


Sukcesywny zakup wody pitnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC


Usługa sprzętowa - wynajem pojazdu ciężarowego (wywrotki) o pojemności min. 15m3 - min. 2 sztuk dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa mleka dla Pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zapytanie ofertowe - dostawa mleka: DOC PDF


Sukcesywny zakup wody pitnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wody pitnej: DOC PDF

Notatka: PDF

Informacja o wyborze oferty: PDF


Wynajem pomieszczeń biurowych, szatni, garaży, magazynu, wiat oraz miejsc parkingowych na terenie miasta Polkowice dla Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe - wynajem pomieszczeń: DOC PDF

Informacja o wyborze ofetry PDF


Dostawa i montaż opon do pojazdów samochodowych eksploatowanych przez Polkowicką Dolinę Recyklingu sp z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty w dordze zapytania ofertowego_dostawa i montaż opon.doc

Zaproszenie do złożenia oferty w dordze zapytania ofertowego_dostawa i montaż opon.pdf

Informacja o wyborze oferty: PDFOpublikował: Marta Kondraczuk
Publikacja dnia: 27.10.2021
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 17 130