bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.11.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zapytania ofertowe

25.11.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Wykonanie remontu układu roboczego ładowarki Vovlo L70F”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie remontu ładowarki Volvo L70F.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie remontu ładowarki Vovlo L70F.docx


25.11.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20 w Polkowicach”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - budowa przyłącza wod.-kan. ZGO.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - budowa przyłącza wod.-kan. ZGO.pdf

Aktualizacja 28.11.2022 r.

Projekt - budowa przyłacza wod . - kan. .pdf

Przedmiar.pdf

Rys. 1 do projektu.pdf

Rys. 2 do projektu.pdf

Rys. 3 do projektu.pdf

Rys. 4 do projektu.pdf


14.11.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

"Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2022/2023"

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - dostawa posiłków .pdf

Zaproszenie do składania ofert - dostawa posiłków.doc

Aktualizacja z dnia 22.11.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


04.11.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Dzierżawa samochodu ciężarowego do zbierania i przewozu odpadów komunalnych (śmieciarka) z zabudowanym żurawiem przenośnym.”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dzierżawa samochodu ciężarowego (śmieciarka).doc

Zaproszenie do złożenia oferty - dzierżawa samochodu ciężarowego (śmieciarka).pdf

Aktualizacja z dnia 10.11.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


12.07.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup środków chemicznych.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup środków chemicznych.pdf

Aktualizacja z dnia 26.07.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


30.06.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 16 01 03 (opony) z terenu CPSZOK ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice oraz z ZGO ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odbioru odpadu 16 01 03.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odbioru odpadów 16 01 03.pdf

Aktualizacja z dnia 20.07.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


02.06.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa obuwia.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa obuwia.docx

Aktualizacja 13.06.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa obuwia dla pracowników PDR.pdf


31.05.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

"Naprawa bram w hali sortowni na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach"

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - Naprawa bram w hali sortowni na ZGO.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - Naprawa bram w hali sortowni na ZGO.pdf

Aktualizacja 28.06.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


18.05.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

"Dostawa opon do pojadów Zakładu Transportu Odpadów"

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opon do pojazdów ZTO.docx

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opon do pojazdów ZTO.pdf

Aktualizacja z dnia 25.05.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


14.04.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Przebudowa układu napędowego i chłodzenia w pojeździe Multicar”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa układu napędowego i chłodniczego w Multicar.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa układu napędowego i chłodniczego w Multicar.pdf

Aktualizacja 27.04.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


12.04.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:


„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 20 01 10 (odzież) z terenu CPSZOK ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice oraz z ZGO ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.”

Do pobrania:

Zaproszenie - usługa odbioru odpadu 20 01 10.docx

Zaproszenie - usługa odbioru odpadu 20 01 10.pdf

Aktualizacja z dnia 28.04.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


05.04.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 15 01 10*, 15 01 11*
oraz 20 01 28 z terenu CPSZOK ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice oraz z ZGO ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice II.”

Do pobrania:

Zaproszenie-usługa odbioru i zag. odpadów II.docx

Zaproszenie-usługa odbioru i zag. odpadów II.pdf

Aktualizacja z dnia 19.04.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - odbiór i zagospodarowanie odpadów.pdf


17.03.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

„Dostawa odzieży roboczej, rękawic roboczych oraz odzieży indywidualnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o.o.”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa odzieży roboczej.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa odzieży roboczej.docx

Aktualizacja z dnia 30.03.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


09.03.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego:

"Usługa sprzętowa - wynajem rozdrabniarki wraz z operatorem do odpadów wielkogabrytowych o kodzie 20 03 07"

Do pobrania:

Zaproszenie - usługa wynajmu rozdrabniarki.doc

Zaproszenie - usługa wynajmu rozdrabniarki.pdf

Aktualizacja z dnia 18.03.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - wynajem rozdrabniarki.pdf


01.03.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego


„Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 15 01 10*, 15 01 11*
oraz 20 01 28 z terenu CPSZOK ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice oraz z ZGO ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.”

Do pobrania:

Zaproszenie - usługa odbioru odpadów.docx

Zaproszenie - usługa odbioru odpadów.pdf

Aktualiacja z dnia 22.03.2022 r.

Informacja o unieważnieniu.pdf


21.02.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

"Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z zakupem nowych telefonów komórkowych"

Do pobrania:

Zaproszenie - świadczenie usług telefonii komórkowej.pdf

Zaproszenie - świadczenie usług telefonii komórkowej.docx

Aktualizcja z dnia 24.02.2022 r.

Odpowiedź na zapytanie I - BIP - świadczenie usług telekomunikacyjnych.pdf

Aktualizacja z dnia 28.02.2022 r. - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedź na zapytanie II BIP - świadczenie usług telekomunikacyjnych.pdf

Aktualizacja z dnia 08.03.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -usługi telekomunikacyjne.pdf


03.02.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

"Naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych"

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych.pdf

Aktualizacja z dnia 14.02.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - naprawy i przeglądy maszyn OT.pdf


02.02.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

"Dostawa wozu asenizacyjnego"

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wozu asenizacyjnego.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wozu asenizacyjnego.pd

Aktualizacja z dnia 08.02.2022 r.

Odpowiedź na zapytanie I - BIP.pdf

Aktualizacja z ddnia 10.02.2022 r.

Odpowiedź na zapytanie II - BIP.pdf

Aktualizacja z dnia 15.02.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa wozu asenizacyjnego.pdf


19.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

"Serwis instalacji do odgazowania składowiska znajdującego się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - odgazowanie składowiska.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - odgazowanie składowiska.pdf

Aktualizacja z dnia 25.01.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - serwis instalacji do odgazowania.pdf


14.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

„Naprawy pojazdów samochodowych”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - naprawy pojazdów samochodowych.doc

Zaproszenie do złożenia oferty - naprawy pojazdów samochodowych.pdf

Aktualizacja z dnia 24.01.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - naprawa pojazdów samochodowych.pdf


05.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Sukcesywny zakup wody pitnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2022

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wody dla pracowników PDR.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wody dla pracowników PDR.doc

Aktualizacja 10.01.2022 r.

Odpowiedź na zapytanie I.pdf

Aktualizacja 13.01.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - zakup wody.pdf


04.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytabia ofertowego

Wynajem dwóch pojazdów ciężarowych (wywrotek) o pojemności min. 15m3 każda wraz z kierowcami do przewozu materiałów inertnych (ziemia, piasek, stabilizat) na terenie ZGO

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem wywrotek na terenie ZGO.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem wywrotki na terenie ZGO.doc

Aktualizacja 13.01.2022 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - wynajem wywrotek.pdf


22.12.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Wynajem dwóch pojazdów ciężarowych (wywrotek) o pojemności min. 15m3 każda wraz z kierowcami do przewozu materiałów inertnych (ziemia, piasek, stabilizat) na terenie ZGO

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem wywrotek na terenie ZGO.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem wywrotek na terenie ZGO.doc

Aktualizacja z dnia 29.12.2021r.

Informacja o unieważnieniu - wynajem wywrotek.pdf


17.12.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Dostawa wraz z montażem opon do koparko-ładowarki

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wraz z montażem opon do koparko-ładowarki.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wraz z montażem opon do koparko-ładowarki.docx

Aktualizacja z dnia 23.12.2021r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa wraz z montażem opon.pdf


16.12.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Dostawa opon dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. z podziałem na 2 części

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa opon dla PDR sp. z o.o. .pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa opon dla PDR sp. z o.o..docx

Aktualizacja z dnia 20.12.2021r.

Aktualizacja - Zaproszenia do złożenia oferty - dostawa opon dla PDR sp. z o.o..pdf
Aktualizacja - Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa opon dla PDR sp. z o.o..docx
Odpowiedź na zapytanie - Informacja dla Wykonawców.pdf

Aktualizacja z dnia 22.12.2021r.

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostwa opon dla PDR sp. z o.o. z podziełem na 2 części.pdf


14.12.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Obsługa informatyczna w PDR Sp. z o.o.

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - obsługa informatyczna.doc

Zaproszenie do złożenia oferty - obsługa informatyczna.pdf

Aktualizacja z dnia 21.12.2021r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


08.12.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Dostawa mleka dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2022

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa mleka dla pracowników PDR sp. z o.o. (format PDF)

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa mleka dla pracowników PDR sp. z o.o. (format DOCX)

Aktualizacja z dnia 17.12.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


25.11.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Przebudowa układu napędowego i chłodzenia w pojeździe Multicar

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa układu napędowego i chłodniczego w Multicar II.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - Przebudowa układu napędowego i chłodzniczego w Multicar II.docx

Aktualizacja z dnia 01.12.2021r.

Informacja o unieważnieniu (format PDF)


18.11.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Wykonanie modyfikacji sterowania w zabudowie śmieciarki FARID

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie modyfikacji sterowania w zabudowie śmieciarki FARID (format DOCX)

Zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie modyfikacji sterowania w zabudowie śmieciarki FARID (format PDF)

Aktualizacja z dnia 26.11.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


18.11.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Przebudowa układu napędowego i chłodzenia w pojeździe Multicar

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - przebudowa układu napędowego i chłodzenia w pojeździe Multicar (format DOCX)

Zaproszenie do złożenia oferty - przebudowa układu napędowego i chłodzenia w pojeździe Multicar (format PDF)

Aktualizacja z dnia 24.11.2021r.

Informacja o unieważnieniu (format PDF)


05.11.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2021/2022

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa posiłków profilaktycznych.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa posiłków profilaktycznych.doc

Aktualizacja z dnia 17.11.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy.pdf


22.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

„Usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków (nieczystości ciekłych) z Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice"

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków II .docx
Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków II .pdf

Aktualizacja z dnia 27.10.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


14.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10 z terenu CPSZOK ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10.pdf

Aktualizacja z dnia 25.10.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


05.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto.

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

„Usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków (nieczystości ciekłych) z Zakładu Gospodarki Odpadami, ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.pdf

Aktualizacja z dnia 11.10.2021r.

Informacja o zmienia zaproszenia do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.pdf

Informacja o zmienia zaproszenia do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.docx

Aktualizacja z dnia 13.10.2021r.

Aktualizacja - Zaproszenie do złożenia oferty - usługa odpompowania, transportu i przyjęcia ścieków.pdf

Odpowiedzi na zapytanie.pdf

Aktualizacja z dnia 21.10.2021r.

Informacja o unieważnieniu.pdf


30.07.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto.

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na realizację zadania pn.: „Naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych”

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - naprawy i przeglądy OT maszyn budowlanych.docx

Aktualizacja z dnia 12.08.2021r.

informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


30.07.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto.

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

„Dostawa i montaż opon do pojazdów eksploatowanych przez PDR sp. z o.o.”

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż opon do pojadów eksploatowanych przez PDR.docx

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa i montaż opon do pojadów eksploatowanych przez PDR.pdf

Aktualizacja z dnia 13.08.2021r.

Informacja o wyborze wykonawcy (format PDF)


18.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - Zakup chemii gospodarczej .pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup chemii gospodarczej .docx

Aktualizacja z dnia 30.06.2021r.

Informacja o wyborze Wykonawcy.pdf


07.06.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Wykonanie audytu, którego celem jest dokonanie oceny przestrzegania wymagań zawartych
w Krajowych Ramach Interoperacyjności, działania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania:

Umowa powierzenia danych.docx
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenie audytu zgodnosci z KRI .docx
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenie audytu zgodności KRI.pdf

Aktualizacja z dnia 11.06.2021r.

Odpowiedzi na zapytania - przeprowadzenie audytu KRI (format PDF)

Aktualizacja z dnia 24.06.2021r.

Informacja o unieważnieniu (format PDF)

 


Zakończone zapytania


15.02.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000, 00 zł netto

Zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. Zm.) na realizację zadania pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.”

Do pobrania:

Treść zapytania (format PDF)
Treść zapytania (format DOC)

Aktualizacja z dnia 22.02.2021r.

Odpowiedzi na zapytania.pdf
Zaproszenie do składania ofert - usługi pocztowe - zmiana zaproszenia.pdf
Zaproszenie do złożenia oferty - usługi pocztowe - zmiana zaproszenia.docx

Aktualizacja z dnia 24.02.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)


Zakup chemii gospodarczej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zaproszenie do złożenia oferty: PDF

Odpowiedź na zapytanie: PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDF


Sukcesywny zakup wody pitnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC


Usługa sprzętowa - wynajem pojazdu ciężarowego (wywrotki) o pojemności min. 15m3 - min. 2 sztuk dla Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe: PDF, DOC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa mleka dla Pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zapytanie ofertowe - dostawa mleka: DOC PDF


Sukcesywny zakup wody pitnej dla pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. na rok 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wody pitnej: DOC PDF

Notatka: PDF

Informacja o wyborze oferty: PDF


Wynajem pomieszczeń biurowych, szatni, garaży, magazynu, wiat oraz miejsc parkingowych na terenie miasta Polkowice dla Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe - wynajem pomieszczeń: DOC PDF

Informacja o wyborze ofetry PDF


Dostawa i montaż opon do pojazdów samochodowych eksploatowanych przez Polkowicką Dolinę Recyklingu sp z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty w dordze zapytania ofertowego_dostawa i montaż opon.doc

Zaproszenie do złożenia oferty w dordze zapytania ofertowego_dostawa i montaż opon.pdf

Informacja o wyborze oferty: PDFOpublikował: Elżbieta Żbikowska
Publikacja dnia: 28.11.2022
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 26 570