bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności:


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – klasyfikacja PKD:


- 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych
- 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych
- 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych
- 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 49.41.Z – Transport drogowy towarów
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukacjęOpublikował: Andrzej Szyszka
Publikacja dnia: 04.12.2017
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 12 097